“Điều vĩ đại đời thường”

– Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo khi đang làm việc.
– Thời điểm nảy sinh những ý tưởng hay nhất, những suy nghĩ thực sự giúp tôi thăng tiến và cách mạng hoá cuộc đời mình, đó là khi tôi thư giãn và vui chơi.
#giabaohotel
#homeawayfrom
❤️❤️❤️