Gia Bao Restaurant

Không giống bất cứ một khách sạn nào, thứ mà chúng tôi đem lại cho bạn đó chính là cảm giác bạn đang ở nhà, tại căm bếp yêu quý của bạn, được một người thân phục vụ tận tình, một nụ cười trìu mến, một câu hỏi đầy sự quan tâm và không phân biệt quốc gia.. Đây là nhà của chúng ta, là nơi chúng ta sẽ tạm dừng chân lại trên con đường đời đầy vất vả nhưng cung nhiều thứ ý nghĩa lắm.

.

There’s the unique feeling which we bring to you. We call it “ Home away from home”. That’s feeling is like when you are having breakfast in your lovely kitchen, there’s someone taking care of you with the happy smile, and a sweet question for your day. We call it our home, where we will stop for a while in the tough life but many interesting things.