Gia Bao Kafe

Mỗi một góc của cuộc đời là một câu chuyện dài cho chúng ta để sau này khi lớn lên, ta nhớ đến và kể cho những người em dưới tuổi, có thể là- là con của mình nữa, ai mà biết được chứ! Giabaokafe