Bảng giá niêm yết từ tháng 4/2022

Gia Bảo Hotel báo giá phòng niêm yết đối với tất cả các loại phòng từ tháng 4 năm 2022

0907 745 888