GIA BAO- HAPPY WOMEN’S DAY

 

– “Bất ngờ và hạnh phúc lắm. Bọn chị cảm ơn Khách sạn nhiều nhé” 😘

Tôi có thể cảm nhận rõ cảm xúc trên 2 khuôn mặt ấy ☺️ mặc dù khi giao tiếp chúng tôi phải sử dụng khẩu trang…😷😷😷

💕 Những điều đặc biệt luôn dành cho những người đặc biệt 💕

0907 745 888