Thông Báo Thành lập tổ An Toàn COVID

Hiện nay,dịch bênh Covid-19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang diễn biến hết sức nghiêm trọng và khó lường, đặc biệt Covid-19 lây lan chủ yếu qua đường hô hấp nên để bảo vệ nhân viên và khách tại khách sạn, Khách sạn Gia Bảo đã thành lập tổ An Toàn COVID để cùng nhau giám sát và thực hiện các chỉ thị của Nhà nước và Bộ Y Tế

Mong dịch sẽ sớm chấm dứt, mang lại bình yên và sức khỏe vốn có cho tất cả mọi người!

0907 745 888