Gia Bao Tour

Our sunday is……… ^◡^
#Giabaohotel #staffandguest #Chineseteam #Hanoi

Very nice Sunday in Trang An with our Lovely Guests 

Chuyến du hý Cát Bà đầy tiếng cười của anh chị em Gia Bảo 🌊🌊
Hãy cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé ^^
#internationalteam #CatBa #GiaBaostaffandguest

0907 745 888